WINNER OSIGURANJE PODGORICA CRNA GORA

Portal www.medicina.co.me uspostavio je saradnju sa Stomatološkom komorom i Komorom fizioterapeuta Crne Gore. Potpisivanjem memoranduma sa stomatolozima i fizioterapeutima stekli su se uslovi za planiranje zajedničkih aktivnosti, u cilju promocije rada, na principima međusobnog razumijevanja i razmjene informacija.

Portal www.medicina.co.me će u narednom periodu objavljivati informacije koje se tiču aktivnosti dvije komore i uspostavljati saradnju sa njihovim članovima, na bazi dobrovoljnog pridruživanja našim aktivnostima.

Ovim putem pozivamo sve članove Stomatološke komore i Komore fizioterapeuta Crne Gore na saradnju na polju promocije njihovih djelatnosti i planiranja projekata koji će dovesti do veće zastupljenosti u javnosti.

Za sve informacije pozovite 069 133 505.

Zdravstvene ustanove

Privatne ustanove


Državne ustanove


Apoteke


Optike - Očne ordinacije


KUĆA MEDICINE CRNE GORE
Mobilni: +382 69 133 505
Email: kuca.medicine@gmail.com

© 2019 www.medicina.co.me . All Rights Reserved.


Designed by KUĆA MEDICINE CRNE GORE