ZANIMLJIVOSTI - KUĆA MEDICINE CRNE GORE - Tel: +382 69 133 505

Zanimljivosti - Najnovije o medicini u Crnoj Gori


DONACIJA KOMORE FIZIOTERAPEUTA
DONACIJA KOMORE FIZIOTERAPEUTA
Komora fizioterapeuta Crne Gore donirala je 15. februara 2020. godine Studijskom programu Primijenjena fizioterapija anatomski skelet

Donaciju uručio Krsto Kovačević, predsjednik Komore, a u ime Studijskog programa Primijenjena fizioterapija donaciju je primila Sonja Grujičić.

Anatomski skelet namijenjen je studentima Studijskog programa Primijenjena fizioterapija za praktičnu nastavu i nalazi se u Kabinetu za kineziterapiju.
DONIRANJE ORGANA
DONIRANJE ORGANA

Izraelska start-up kompanija OrCam predstavila je u Podgorici uređaj „OrCam My Eye” koji pomaže slijepim, slobovidim i osobama sa disleksijom.

Prvi korisnik ovog aparata u Crnoj Gori biće Andrija Samardžić.

Predstavnik kompanije OrCam, Elad Šerfati je objasnio da je uređaj veoma mali, dizajniran kao bluethoot slušalica, težine 22 grama, koji može da se prikači na svake naočare.

Osoba koja koristi ovaj uređaj treba da prstom pokaže na dokument/stvar koju želi da pročita, a postoji mogućnost i da zaustave čitanje. Moguće je i da uređaj identifikuje osobu koja se nalazi ispred, a kada izgovori njeno ime uređaj će ga upamtiti i svaki naredni put izgovarati.

On je objasnio da uređaj svakih tri ili šest mjeseci ima mogućnost ažuriranja softvera sa novima karakteristikama.

„Ima još nekih zvaničnih postupaka koje moramo da obavimo sa Agencijom za ljekove i medicinska sredstva. Moramo da registrujemo uređaj. Tek kad završimo administrativne stvari možemo da to predstavimo na tržištu“, rekao je Šerfati.
Prema njegovim riječima, tek slijede razgovori o načinu finansiranja uređaja, i kako da na njega ugrade crnogorski jezik kako bi ga prilagodili osobama kojima je potreban i prodavali ga u Crnoj Gori.
Šerfati je saopštio da je OrCam na tržištu već devet godine, i da je vrijednost kompanija milijardu dolara.
NOVIH 37 SPECIJALISTA
NOVIH 37 SPECIJALISTA

Kadrovski kapaciteti Kliničkog centra Crne Gore sada su pojačani sa 30 specijalista i 7 užih specijalista, pa sada ukupan broj ljekara specijalista u našoj ustanovi iznosi 297, a užih specijalista 89 iz različitih oblasti medicine.

Naši mladi ljekari, kroz obuku koju su završili, sarađivali su, kako sa našim stručnjacima u okviru Kliničkog centra Crne Gore, tako i sa eminentnim stručnjacima iz razvijenih evropskih centara. To će se svakako odraziti na njihov rad, a Klinički centar će, sa novim specijalistima u timu, dodatno unaprijediti kvalitet zdravstvene zaštite i još ažurnije odgovori na sve radne zadatke.

Klinički centar Crne Gore, u cilju dodatnog pojačanja kadrovskih kapaciteta i kvalitetnije edukacije mladih kolega, u narednom periodu, pored naših renomiranih stručnjaka, angažovaće vodeće ljekare iz raznih oblasti medicine, koji će svoje znanje i iskustvo prenijeti našim doktorima.

Zdravstvene ustanove

Privatne ustanove


Državne ustanove


Apoteke


Optike - Očne ordinacije


KUĆA MEDICINE CRNE GORE
Mobilni: +382 69 133 505
Email: kuca.medicine@gmail.com

© 2019 www.medicina.co.me . All Rights Reserved.


Designed by KUĆA MEDICINE CRNE GORE